Közlekedésfejlesztés


Debrecen a tudatos városi infrastruktúra fejlesztésében kiemelt szerepet szán a közlekedésfejlesztésnek, amelynek révén a régió megkerülhetetlen közlekedési centrumává válik. A közlekedési fejlesztések elengedhetetlenek a jövőbeni lakosságszám-növekedéshez és az egyre növekvő, mobilis munkaerő közlekedési igényeinek kiszolgálásához.

A város növekedése indokolja továbbá a városszerkezetbe történő beavatkozást, belső tehermentesítő utak kiépítését, új lakó- és gazdasági területek feltárásával, a város keleti elkerülő körgyűrűjének megépítését és a város úthálózatának teljes felülvizsgálatát, szükségszerű átépítését.

Ahhoz, hogy a város a vízióban megfogalmazott térségi integráló szerepet betöltse és folyamatosan növekvő agglomerációjának igényeit is kielégítse, egyaránt szükséges fejleszteni a vasúti, a közúti és a légi úton történő közlekedési lehetőségeket.

Debrecen célja olyan közlekedési modell megalkotása, mely a szükséges útügyi beavatkozásokon túl a közösségi közlekedés optimalizálását az Intermodális Közlekedési Központ létrehozásával, ezen belül P+R, B+R és vasúti fejlesztésekkel, az elektromobilitás fejlesztésével és az intelligens forgalomszabályozó rendszerekkel oldja meg és 21. századi választ ad a növekvő városi népesség és a munkaerő-áramlás kihívásaira. Kizárólag ez a megoldás biztosítja, hogy a fejlesztések egymással együttműködve a lehető legköltséghatékonyabb módon valósuljanak meg.


D2030