Gazdaságfejlesztés


A Debrecen 2030 gazdaságfejlesztési stratégiájának célkitűzése, hogy – együttműködve a régió más városaival – a teljes kelet- magyarországi régió egységes gazdaságfejlesztése valósuljon meg. Debrecen fejlődése jelenleg szigetszerűen emelkedik ki a régiójában, azonban ez a fejlődés a regionális együttműködés és koordináció nélkül nem tartható fenn. Ezért a város létrehozta a Debreceni Régió Együttműködési Tanácsát a térség meghatározó településeivel, amely összehangolja a regionális fejlesztéseket, hogy minden település a saját adottságainak és képességeinek megfelelően a lehető leghatékonyabban módon tudjon fejlődni és profitálni a Debrecenben elindult gazdaságfejlesztési folyamatokból.

Debrecen biztosítani szeretné továbbá, hogy a kulcsiparágakban (járműgyártás, agrárium, elektronika, IT) a beszállítók és az új üzleti partnerek le tudjanak telepedni a városban, ezért célja az ipari parkok továbbfejlesztése.

Cél volt egy olyan városfejlesztési alap létrehozása, mely visszatérítendő forrásokat tud nyújtani a helyi, illetve regionális szinten felmerülő városfejlesztési beruházások finanszírozására a kis- és középvállalkozások számára. Az alap, magántőke alapként Debrecen város és a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) együttműködése alapján létrejött, működését 2020-ban kezdte meg.

Debrecen az autóiparhoz kapcsolódó intelligens közlekedésszervezési fejlesztések központja. Cél az élhető és modern városi közlekedés megteremtése a legújabb Smart City megoldásokkal, vállalati együttműködésekkel, digitális lakossági aktivitással.


D2030